Destro

Teenused

 

Omame Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi majandustegevuse registreeringuid järgmiste tegevusalade kohta:

EHITAMINE: EH10035755-0001

Pakume oma klientidele kõiki ehitustöid alates vundamendist kuni siseviimistluseni, s.h ka eritöid, mille teostamisel kasutame vajadusel oma partnereid, kes on oma ala parimad asjatundjad.

EHITUSJUHTIMINE: EJ10035755-0001

Ehitusjuhtimise teenus seisneb tööde korraldamises Tellija huvide eest seistes. Otsime sobiva töövõtja, peame hinnaläbirääkimisi, korraldame tööde teostamise ning tagame tööohutusnõuete täitmise. Ühtlasi kontrollime tööde kvaliteeti ja dokumenteerimist.

OMANIKUJÄRELEVALVE: EO10035755-0001

Vastavalt kehtivale Ehitusseadusele on ehitise omanik kohustatud korraldama ehitamise ajal pideva järelevalve ehitamise üle. Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:
 1) ehitusprojektikohane ehitamine;
 2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
 3) ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Just seda oleme valmis pakkuma kõikidele oma klientidele.

PROJEKTEERIMINE: EEP002526

Alates 2012. aastast pakume ka projekteerimisteenust. Ehitise projekt peab olema koostatud selliselt, et selle järgi oleks võimalik: ehitada, ehitist kasutada, kontrollida ehitamise vastavust projektile ja kontrollida ehitise vastavust õigusaktides esitatud nõuetele. Omades piisavalt pikka kogemust ehitusvaldkonnas, teame, et olulisem on just esimene punkt. Projekti järgi peab olema võimalik konstruktsioonist üheselt ja selgelt aru saada ning selle järgi töid teostada. Pakume oma klientidele võimalust tellida kogu konstruktiivse osa projekt või ka näiteks vaid sõlmlahendused keerukamatest kohtadest.

EHITUSPROJEKTIDE EKSPERTIISIDE TEGEMINE: EPE000793

Tihti ilmneb just ehitamisega alustamise faasis, et projektmaterjal vajab olulisel määral täiendamist või muutmist. On selle põhjuseks siis puuduvad joonised/sõlmed või soov eeldatavat ehitise maksumust vähendada, kasutades optimaalsemaid lahendusi. Selle tarbeks pakume oma klientidele võimalust meiega konsulteerida ja lasta meie spetsialistidel oma projekt üle vaadata.

EHITISTE EKSPERTIISIDE TEGEMINE: EEK000918

Pakume klientidele võimalust tellida olemasoleva ehitise või selle osa konstruktiivset või üldehitusliku ekspertiisi. Professionaalselt teostatud ekspertiis ja selle kohta koostatud raport aitavad Teil planeerida oma edasisi investeeringuid ehitustöödesse.